Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Search results

 1. admin

  Apple đã chính thức thực hiện kê khai thuế tại Việt Nam

  Theo chia sẻ từ Đại diện Tổng cục Thuế, Apple đã chính thức thực hiện kê khai thuế tại Việt Nam cùng với Meta, Google, Microsoft, Tik Tok, Netflix… Big 6 công nghệ đóng 500 tỷ vào ngân sách thuế Tại họp báo Bộ Tài chính quý III diễn ra chiều 29.9, ông Đặng Ngọc Minh – Phó tổng cục Trưởng Tổng...
 2. admin

  [FREE] MTK Auth Bypass Tool V60

  𝗠𝗧𝗞 𝗠𝗘𝗧𝗔 𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗩𝟲𝟬 : - 𝗔𝗱𝗱𝗲𝗱 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗔𝟯𝟮 𝟱𝗚 (𝗔𝟯𝟮𝟲𝗨) 𝗕𝗜𝗧 𝟳 𝗮𝗻𝘆 𝗥𝗲𝘃, 𝗳𝗶𝘅 𝗯𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱 (𝘀𝘁𝘂𝗰𝗸 𝗮𝘁 𝗕𝗥𝗢𝗠 𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗿 𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗼𝗼𝗹, (𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗲𝗱/𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲𝗱) 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙖𝙧𝙮 𝘽𝙤𝙤𝙩 𝙍𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 (𝗟𝗨-𝟬) & 𝙐𝙎𝙀𝙍_𝙋𝘼𝙍𝙏 𝙋𝙈𝙏 (𝗣-𝗚𝗣𝗧). - 𝟯 𝗳𝗶𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗱 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝘂𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗼...
 3. admin

  Stock ROM (SM-G920I) Full Firmware & Other File Samsung S6

  Stock ROM SM-G920I Official Firmware All Other File Samsung Galaxy S6 Stock ROM (SM-G920I) Full Firmware & Other File Samsung S6 Download. Share File DUMP + ROM Fix + ROOT + TWRP + COMBINATION…. Unbrick Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo STOCK ROM Full File Android 7.0...
 4. admin

  G920I Stock Boot – Stock Recovery – SM-G920I AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S6 SM-G920I AP BL CP CSC SM-G920I Stock Boot – Stock Recovery & SM-G920I AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD U4FVHM (7.0) AP-G920IDVU4FVHM-STOCK-BOOT.rar (9MB) AP-G920IDVU4FVHM-STOCK-RECOVERY.rar (13MB) BL-G920IDVU4FVHM-CL14232911-QB54.rar (1MB)...
 5. admin

  G920F Stock Boot – Stock Recovery – SM-G920F AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S6 SM-G920F AP BL CP CSC SM-G920F Stock Boot – Stock Recovery & SM-G920F AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD U6EVH7 (7.0) AP-G920FXXU6EVH7-STOCK-BOOT.rar (9MB) AP-G920FXXU6EVH7-STOCK-RECOVERY.rar (13MB) BL-G920FXXU6EVH7-CL10940776-QB54.rar (1MB)...
 6. admin

  Stock ROM (SM-G920F) Official Firmware Samsung Galaxy S6

  Stock ROM SM-G920F Full Firmware Samsung Galaxy S6 Stock ROM (SM-G920F) Official Firmware Samsung Galaxy S6 All Version Download Fix bootloop, treo logo Link DOWNLOAD Android 7.0 G920FXXU6EVH7-G920FOJV6EVH7-MTZ-FULL-7.0.rar (2,0G) G920FXXU6EVH6-G920FOJV6EVH6-MAT-FULL-7.0.rar (2,1G)...
 7. admin

  All File Fix (SM-G920F) Repair Security Samsung Galaxy S6

  All File Fix Samsung Galaxy S6 SM-G920F Repair Security All File Fix (SM-G920F) Repair Security Samsung Galaxy S6. Share File DUMP + CERT + EFS + SEC + NVdata + ROM Fix + ROOT + TWRP + COMBINATION…. bypass FRP, Repair network, Fix baseband imei unknow, unbrick bootloop, treo logo Link DOWNLOAD...
 8. admin

  G920A G920AZ Stock Boot – Stock Recovery – AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S6 SM-G920A SM-G920AZ AP BL CP CSC G920A G920AZ Stock Boot – Stock Recovery & G920A G920AZ AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD SM-G920A U7ERB1 (7.0) AP-G920AUCU7ERB1-STOCK-BOOT.rar (9MB) AP-G920AUCU7ERB1-STOCK-RECOVERY.rar (13MB) BL-G920AUCU7ERB1-CL12991177-QB16.rar (1MB)...
 9. admin

  Stock ROM (G920A G920AZ) Full Firmware & Other File Samsung S6

  Stock ROM G920A G920AZ Official Firmware All File Fix Samsung Galaxy S6 ATT Stock ROM (G920A G920AZ) Full Firmware & Other File Samsung S6 Download. Share File DUMP + Rom Full tiếng Việt + EFS + NVdata + Root + COMBINATION…. Unbrick Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo STOCK ROM...
 10. admin

  Stock ROM (SM-G9300) Full Firmware & All Other File S7 Duos

  Stock ROM SM-G9300 Official Firmware All Other File Samsung Galaxy S7 Duos Stock ROM (SM-G9300) Full Firmware & All Other File Samsung Galaxy S7 Duos. Share ROM Fix G9300 Global Firmware Google Play Multilanguage Full ngôn ngữ Link DOWNLOAD STOCK ROM U5 BiT5...
 11. admin

  G930T G930T1 Stock Boot – Stock Recovery – G930T G930T1 AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S7 SM-G930T SM-G930T1 AP BL CP CSC G930T G930T1 Stock Boot – Stock Recovery & G930T G930T1 AP BL CP (MODEM) CSC SM-G930T SBCTA2 (8.0) AP-G930TUVSBCTA2-STOCK-BOOT.rar (14MB) AP-G930TUVSBCTA2-STOCK-RECOVERY.rar (21MB) BL-G930TUVSBCTA2-CL14365146-QB28.rar (11MB)...
 12. admin

  Stock ROM (G930T G930T1) Full Firmware & All File Repair Galaxy S7

  Stock ROM G930T G930T1 Full Firmware All File Repair Samsung Galaxy S7 T-Mobile Stock ROM (G930T G930T1) Full Firmware & All File Repair Galaxy S7 T-Mobile All Version Download. Share File DUMP + QCN + SEC + EFS + Unlock File + ENG ROOT + COMBINATION…. bypass FRP, Repair network Fix imei...
 13. admin

  G930V Stock Boot – Stock Recovery – SM-G930V AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S7 SM-G930V AP BL CP CSC SM-G930V Stock Boot – Stock Recovery & SM-G930V AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD SBCTC1 (8.0) AP-G930VVRSBCTC1-STOCK-BOOT.rar (14MB) AP-G930VVRSBCTC1-STOCK-RECOVERY.rar (21MB) BL-G930VVRSBCTC1-CL14274519-QB29.rar (11MB)...
 14. admin

  Stock ROM (SM-G930V) Full Firmware & All Repair File Galaxy S7 Verizon

  Stock ROM SM-G930V Official Firmware All Repair File Samsung Galaxy S7 Verizon Stock ROM (SM-G930V) Full Firmware & All Repair File Galaxy S7 Verizon. Share File DUMP + QCN + SEC + EFS + Unlock File + ENG ROOT + COMBINATION…. bypass FRP, Repair network Fix imei baseband unknow, Unbrick...
 15. admin

  Mi 10 Lite 5G | XIG01 mở khóa mạng - unlock Sim thành công.

  Mi 10 Lite 5G | XIG01 mở khóa mạng - mở khóa SIM thành công qua Teamviewer. Mi 10 Lite 5G | XIG01 unlock network - unlock SIM successfully. Liên Hệ : 0386.355255 Facebook : TRẦM MINH HUY WhatApps : +84386355255 SERVICE UNLOCK SIM - UNBRICK - UNLOCK ICLOUD - PASSCODE - REMOVE FRP - REMOVE MDM...
 16. admin

  G930U Stock Boot – Stock Recovery – SM-G930U AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S7 SM-G930U AP BL CP CSC SM-G930U Stock Boot – Stock Recovery & SM-G930U AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD SBCTA3 (8.0) AP-G930UUESBCTA3-STOCK-BOOT.rar (14MB) AP-G930UUESBCTA3-STOCK-RECOVERY.rar (21MB) BL-G930UUESBCTA3-CL14970140-QB290.rar (11MB)...
 17. admin

  Stock ROM (SM-G930U) Full Firmware & All File Repair Samsung S7

  Stock ROM SM-G930U Official Firmware All File Repair Samsung Galaxy S7 Stock ROM (SM-G930U) Full Firmware & All File Repair Samsung S7 Download. Share File DUMP + EFS + QCN + Unlock File + ENG ROOT + COMBINATION…. bypass FRP, Repair network Fix imei baseband unknow, Unbrick bootloop, treo logo...
 18. admin

  G930VC G930VL Stock Boot – Stock Recovery – AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S7 SM-G930VC SM-G930VL AP BL CP CSC G930VC G930VL Stock Boot – Stock Recovery & G930VC G930VL AP BL CP (MODEM) CSC SM-G930VC SBCTA1 (8.0) AP-G930VCCTSBCTA1-STOCK-BOOT.rar (14MB) AP-G930VCCTSBCTA1-STOCK-RECOVERY.rar (21MB) BL-G930VCCTSBCTA1-CL13638728-QB28.rar (11MB)...
 19. admin

  Stock ROM (G930VC G930VL) Full Firmware & Other File Galaxy S7

  Stock ROM G930VC G930VL Official Firmware Other File Samsung Galaxy S7 Stock ROM SM-G930VC & SM-G930VL Full Firmware & Other File Samsung Galaxy S7 Link DOWNLOAD SM-G930VC STOCK ROM BiT 11 G930VCCTSBCTA1-G930VCCCTBCTA1-CCT-FULL-8.0.rar (2,4G) BiT 10...
 20. admin

  G930R6 Stock Boot – Stock Recovery – SM-G930R6 AP BL CP CSC

  Samsung Galaxy S7 SM-G930R6 AP BL CP CSC SM-G930R6 Stock Boot – Stock Recovery & SM-G930R6 AP BL CP (MODEM) CSC Link DOWNLOAD SBCTA1 (8.0) AP-G930R6WWSBCTA1-STOCK-BOOT.rar (14MB) AP-G930R6WWSBCTA1-STOCK-RECOVERY.rar (21MB) BL-G930R6WWSBCTA1-CL13544919-QB28.rar (11MB)...
Top