Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

n976n độ 2 sim

  1. admin

    Service Samsung Hàn Quốc có thể độ 2 sim dùng như máy quốc tế

    Tin vui cho anh em bán samsung Hàn s10 s10plus note 10 plus 5G. ( N976N - G970N - G975N - G973N ) hỗ trợ các dòng model này Đã có rom 2 sim Fix toàn bộ 100% không root nên tất cả ngân hàng 100% ok hết Rom Quốc tế,dùng 5g ok. Sóng gió thì 100% như gốc Add ghi âm cuộc gọi Nói chung là tuyệt vời...
Top