Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

samsung note 10 plus 5g

  1. admin

    Service Samsung Hàn Quốc có thể độ 2 sim dùng như máy quốc tế

    Tin vui cho anh em bán samsung Hàn s10 s10plus note 10 plus 5G. ( N976N - G970N - G975N - G973N ) hỗ trợ các dòng model này Đã có rom 2 sim Fix toàn bộ 100% không root nên tất cả ngân hàng 100% ok hết Rom Quốc tế,dùng 5g ok. Sóng gió thì 100% như gốc Add ghi âm cuộc gọi Nói chung là tuyệt vời...
Top